14147zs.jpg

 

 

 

年你會走什麼運?


請從1~5選個數字......

 

 

A.數字1 

B.數字2

 C.數字3 

D.數字4

 E.數字5

 

 

 

 

 

 

 

11.gif

 A.數字1 

數字1,開春好運80分,若你在過年前有什麼官司的話,今年新春後將有機會平反,正義終將到來喔!


B.數字2

數字2,開春好運60分,想要桃花就有桃花,情慾方面會有相當不錯的好運氣!


C.數字3

數字3,開春好運100分,事業、人際關係方面都能有好運,恭喜你囉!D.數字4

數字4,開春好運20分,代表你心思單純,所以會不小心錯過好運,提醒你過年期間要更謹慎一些,免得有些損失發生!


E.數字5

數字5,開春好運40分,代表著友誼方面的好運,所以在新春期間會有朋友打電話來,更有機會遇到或聯絡到以前的國、高中同學。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全站熱搜

lovekuromi 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()